งานประชาสัมพันธ์ สนภ.1 นทพ. เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557

IMG_8642

เมื่อวันที่ 31 ต.ค.57  พล.อ.อุดมเดช 
สีตบุตร ผบ.ทบ.เป็นประธานถวายกฐิน 
พระราชทาน ณ วัดสมานรัตนาราม  
จ.ฉะเชิงเทรา โดยมี พล.ต.ธีร์ธวัช   
พลสวัสดิ์ ผอ.สนภ.1 นทพ.
ร่วมให้การต้อนรับ

 

งานประชาสัมพันธ์ สนภ.1 นทพ. เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2557

IMG_0160

เมื่อวันที่ 12 ต.ค.57  สมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตร  
โครงการศูนย์การศึกษาเขาหินซ้อน   
จ.ฉะเชิงเทรา โดยมี พ.อ.สำราญ
ไชยริปู รอง ผอ.สนภ.1 นทพ.
ร่วมรับเสด็จ

 

งานประชาสัมพันธ์ สนภ.1 นทพ. เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557

IMG_0188

เมื่อวันที่ 3 ต.ค.57  ผอ.สนภ.1 นทพ. 
เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมาย 
ยศให้กับข้าราชการของ สนภ.1 นทพ.  
ณ อาคารอเนกประสงค์ ของหน่วย  


 

งานประชาสัมพันธ์ สนภ.1 นทพ. เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557

IMG_0159

เมื่อวันที่ 1 ต.ค.57  สนภ.1 นทพ. 
ได้จัดกำลังพลร่วมวางพวงมาลา 
วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาท  
สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
ประจำปี 2557 จ.ฉะเชิงเทรา

 
หน้า 1 จาก 32

IMG_8654

จัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง
ธนาคารแห่งประเทศไทย
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
กองทุนบำเหน็จบำนาจข้าราชการ
กรมสรรพากร
กรมการเงินกลาโหม
กรมการเงินทหาร
กรมการเงินทหารบก
กรมการเงินทหารอากาศ

การสนับสนุน
กองกำลังต่างๆ

คู่มือการพัฒนาของ นพค.

articles
Download 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์