สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

 
  • default color
  • dark color
  • red color
งานประชาสัมพันธ์ สนภ.1 นทพ. เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559
เขียนโดย Administrator   

รับคณะ สตส.นสพ._2546วันที่ 26 ม.ค.59 เวลา 0930 พ.อ.วัชรพงษ์ จันทร์หอม นตส.นทพ. และคณะ จำนวน 12 นาย เดินทางให้คำชี้แจงและให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการส่งกำลังบำรุง ด้านการงบประมาณ ด้านการเงินการบัญชี ด้านการพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง ข้อชี้แจง ข้อทักท้วง ข้อสังเกตของกรรมการตรวจสอบภายใน บก.ทท. และ สตง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในระหว่างวันที่ 26 - 28 ม.ค.59 ให้กับเจ้าหน้าที่ของ บก.สนภ.1 นทพ. และ นขต.สนภ.1 นทพ. ณ อาคาร อเนกประสงค์ สนภ.1 นทพ.  

    

 
งานประชาสัมพันธ์ สนภ.1 นทพ. เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559
เขียนโดย Administrator   

รับ รองผบ.นทพ.(พ)_1279วันที่ 25 ม.ค.59 เวลา 1300 พล.ท.ธนสร ป้องอาณา รอง ผบ.นทพ. และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมการสาธิตการเคลือบสระเก็บน้ำด้วยยางพาราตามนโยบายของรัฐบาลในพื้นที่ของ สนภ.1 นทพ. จ.ฉะเชิงเทรา โดยมี พล.ต.ชิติสรรค์ สุขเกษตร ผอ.สนภ.1 นทพ. ให้การต้อนรับ  

    

 
งานประชาสัมพันธ์ สนภ.1 นทพ. เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559
เขียนโดย Administrator   

รับคณะ (สื่อสาร)_5239วันที่ 22 ม.ค.59 เวลา 0900 พ.อ.สมพงษ์ ผลอวยพร รอง ผอ.ศทส.สส.ทหาร และคณะ จำนวน 12 นาย เดินทางตรวจเยี่ยมฟังบรรยายสรุป เพื่อรับทราบการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น Hardware, Software, Internet, Intranet และบุคลากรด้านสารสนเทศของ สนภ.1 นทพ. ณ อาคารอเนกประสงค์ สนภ.1 นทพ. โดยมี พ.อ.บัญชา หะรินเดช เสธ.สนภ.1 นทพ. ให้การต้อนรับ  

    

 
งานประชาสัมพันธ์ สนภ.1 นทพ. เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559
เขียนโดย Administrator   

ฝึกทบทวน 20 ม.ค.59_8592วันที่ 20 ม.ค.59 เวลา 0830 สนภ.1 นทพ. ทำการฝึกอบรมนายทหารชั้นประทวน และลูกจ้างชั่วคราว บก.สนภ.1 นทพ. และ ช.พัฒนา สนภ.1 นทพ. ประจำเดือน ม.ค.59 ณ บริเวณลานหน้า บก.สนภ.1 นทพ.  

    

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 51

IMG_8654

จัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง
ธนาคารแห่งประเทศไทย
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
กองทุนบำเหน็จบำนาจข้าราชการ
กรมสรรพากร
กรมการเงินกลาโหม
กรมการเงินทหาร
กรมการเงินทหารบก
กรมการเงินทหารอากาศ

การสนับสนุน
กองกำลังต่างๆ

คู่มือการพัฒนาของ นพค.

articles
Download 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

afdc-1rdo.rtarf.mi.th