วิธีติดตั้ง13 font พร้อมกัน
วิธีติดตั้ง13 font พร้อมกัน
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2554 เวลา 19:47 น.

วิธีการติดตั้ง font ทั้ง 13 ฟอนต์ทีเดียว
1. คลิก ที่นี่เพื่อดาวน์โหลด และ save เพื่อลงเก็บไว้ที่เครื่อง
จะได้ไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา คือ Sipa_Font_Installer.zip2. แตกไฟล์ Sipa_Font_Installer.zip ออกมาโดยใช้โปรแกรม winzip หรือ winrar จะได้ไฟล์ชื่อ Sipa Font Installer.exe

3. ให้ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ Sipa Font Installer.exe หน้าจอจะปรากฎ ดังนี้

4. คลิกต่อไป หน้าจอจะแสดงสถานะที่เก็บไฟล์ฟอนต์5. คลิกติดตั้ง หน้าจอจะทำการติดตั้งให้โดยอัตโนมัติ6. เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี

 

เพิ่มข้อคิดเห็นใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
เรียกดูใหม่

IMG_8654

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สนภ.1

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ้ก

การสนับสนุน
กองกำลังต่างๆ


afdc-1rdo.rtarf.mi.th