แผนงานสังคมสงเคราะห์และอื่นๆ
แผนงานสังคมสงเคราะห์และอื่นๆ
เขียนโดย Administrator   
วันอาทิตย์ที่ 06 มีนาคม 2554 เวลา 13:10 น.

ความเดือดร้อนสำหรับผู้ยากไร้นั้น เกิดขึ้นได้ทุกเวลา และจะหนักหนาสาหัสยิ่งขึ้น ในยามที่ต้อง ประสบภัยพิบัติ ดังนั้น แผนงานนี้จึงเป็นไปเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่เดือดร้อน ได้รับความสูญเสีย ในยามที่เกิดภัยดังกล่าวขึ้น ไม่ว่าจะเป็น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว ภัยจากการสู้รบบริเวณชายแดน หรือภัยอันเกิดจากอุบัติเหตุที่ส่งผลถึงผู้คนจำนวนมาก ซึ่งการช่วยเหลือ ตามแผนงานนี้ จะกระทำในนาม ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (ศบภ.นทพ.) ซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติหลัก ในงานบรรเทาสาธารณภัย ของกองบัญชาการทหารสูงสุด และแม้กระทั่งในยามปกติ พี่น้องประชาชนที่ยากจน หรือเด็กนักเรียนที่ขาดแคลน ก็ถือเป็นหน้าที่ที่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จะต้องดูแล ให้ความช่วยเหลือ เพื่อให้พ้นจากความทุกข์นั้นเช่นกัน

Picture20

Picture19

 

IMG_8654

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สนภ.1

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ้ก

การสนับสนุน
กองกำลังต่างๆ

คู่มือการพัฒนาของ นพค.

articles
    Download 

เรามี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

afdc-1rdo.rtarf.mi.th