งานประชาสัมพันธ์ สนภ.1 นทพ. เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2557

IMG_0318

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.57 รอง ผอ.สนภ.1 
นทพ. ตรวจงานขุดลอกคลอง 
ที่ ต.หนองยาว และ ต.หินดาด   
อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา  


 

งานประชาสัมพันธ์ สนภ.1 นทพ. เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2557

IMG_0165

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.57 รอง ผอ.สนภ.1 
นทพ. ร่วมพิธีเปิดการจัดนิทรรศการ 
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน  
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

 

งานประชาสัมพันธ์ สนภ.1 นทพ. เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557

IMG_2568

เมื่อวันที่ 30 พ.ค.57  ผอ.สนภ.1 นทพ.
เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ 
ข้าราชการนายทหารชั้นประทวนของ  
กำลังพล ณ อาคารอเนกประสงค์  
สนภ.1 นทพ.

 

งานประชาสัมพันธ์ สนภ.1 นทพ. เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557

IMG_1875

เมื่อวันที่ 29 พ.ค.57  ผอ.สนภ.1 นทพ.
เดินทางร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา 
บุตรข้าราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่  
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และ  
สัตว์ป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด

 
หน้า 1 จาก 29

IMG_8654

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สนภ.1

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ้ก

การสนับสนุน
กองกำลังต่างๆ

คู่มือการพัฒนาของ นพค.

articles
Download 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์